Provitalen bvba ontwikkelde MaQilen, een uniek breedspectrum voedingssupplement, samengesteld op wetenschappelijke basis om op optimale wijze tekorten aan micro-nutriënten efficiënt op te vangen.

Bij de samenstelling van Maqilen kon Provitalen putten uit jarenlange praktijkervaring.Bovendien werd rekening gehouden met de volgende medisch-wetenschappelijke stellingen:

 • Wie dagelijks gezond en gevarieerd eet, krijgt alle vitamines en mineralen in voldoende mate binnen.Het innemen van extra vitamines of voedingssupplementen is dan overbodig en bovendien een zinloze investering. De wetenschappelijke literatuur onderschrijft deze stelling trouwens volkomen.
 • Het komt er dus op aan te weten hoe het precies is gesteld met het voedingspatroon van de cliënt/patiënt.In de praktijk blijkt dit vaak makkelijker gezegd dan gedaan.
  Er zijn namelijk verschillende groepen van mensen met een subnormale of zelfs ontoereikende dagelijkse inname van vitamines,mineralen, antioxidanten en noodzakelijke enzymes.
  De implicaties hiervan worden voortdurend onderschat. Bovendien manifesteren de kwalijke gevolgen van slechte voeding zich niet alleen fysiek maar ook mentaal en bedreigen ze de levenskwaliteit (Quality of Life).
 • De wetenschappelijke literatuur publiceert steeds meer studies die het innemen van voedingssupplementen als een toegevoegde waarde aanprijzen, maaralleen voor specifieke doelgroepen. 
  Een duidelijke beschrijving van wie voordeel kan hebben bij het gebruik van voedingssupplementen kan u nalezen in onze rubriek "Doelgroepen", met daarbij telkens een verwijzing naar de wetenschappelijke studie waarop deze beschrijving is gebaseerd.

  Provitalen adviseert nadrukkelijk iedereen die tot een van deze groepen zou behoren deskundige raad in te winnen bij een arts of bij een multidisciplinair team (diëtisten, specialisten en paramedici) vooraleer Maxilen te gebruiken.Alleen deze specialisten zijn in staat de globale individuele toestand van elke client/patiënt te evalueren zowel op medisch, psychisch als sociaal vlak.( Wie meester is van de informatie, is meester van de situatie.)
  Alleen op deze manier kan de globale medicatie van elke client/patiënt worden beoordeeld en bijgewerkt in functie van een optimaal klinisch effect. En dat is de belangrijkste doelstelling van Provitalen met de productie van Maqilen.
 • Het voedingssupplement Maqilen is uniek, omdat het de aangewezen componenten bevat in exacte, optimale dosering om daadwerkelijk tegemoet te komen aan de behoeften van de client/patiënt.

  Maxilen bevat niet alleen vitamines en mineralen, ook belangrijke antioxidanten en noodzakelijke enzymes zijn toegevoegd. Deskundig uitgezochte planten-extracten optimaliseren de efficiënte werking.
  Artsen en paramedici kunnen de gedetailleerde samenstelling verkrijgen op verzoek aan info@provitalen.com .
 • Voor Provitalen is de kwaliteit van voedingssupplementen van primordiaal belang. Het overaanbod van zogenaamde supplementen die vaak bestanddelen bevatten die niet afdoende gecontroleerd, soms overgedoseerd, of zelfs verboden zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, maakt het de achteloze client/patiënt niet gemakkelijk.Onder meer de vrije toegang tot het Internet leidt vaak tot gevaarlijke zelfmedicatie.
  Het voedingssupplement Maxilen daarentegen is 100 % conform de regelgeving goedgekeurd en wettelijk erkend, van grondstof tot afgewerkt product.

  Maxilen is overigens een puur Belgisch Product dat voldoet aan de vandaag geldende,hoogste kwaliteitsnormen.

 • Meer uitleg vindt u onze rubriek "Productkwaliteit".

Bestelling kan met de gebruikelijke betaalmiddelen. Elke bestelling wordt aan huis geleverd. Voor details klikt u op "bestelling en levering".